Dzień Drugi

"odwaga mówienia, pokora w słuchaniu i pragnienie zmiany"

Drugi dzień Kapituły rozpoczął się litanią i wspólnym rozmyślaniem. W czasie mszy świętej homilię wygłosił br. Stefan Kożuch, wikariusz generalny naszego Zakonu.

“Co nam mówi dzisiaj historia Szczepana, którą słyszymy uczestnicząc w tej Kapitule? Są trzy rzeczy które odczytuję: odwaga mówienia, pokora w słuchaniu i pragnienie zmiany. Tym wszystkim musimy żyć.“ - powiedział nawiązując do czytań dzisiejszej liturgii.

Kolejne sesje wypełniło sprawozdanie ustępującego po dwóch kadencjach ministra prowincjalnego br. Andrzeja Kiejzy. Podsumował on ostatnie trzechlecie życia Prowincji, przedstawiając jej aktualny stan, problemy i perspektywy.

Swoje sprawozdania przedstawili również ekonom prowincjalny br. Grzegorz Brzeziński i prokurator br. Piotr Stasiński.

Głos zabrali również minister prowincjalny Wielkiej Brytanii br. James Boner, kustosz kustodii Białorusi br. Aleh Shenda i delegat delegatury Szwecji br. Ryszard Zieliński oraz br. Paweł Szymala z delegatury Turcji.

Popołudniowe sesje Kapituły były czasem zadawania pytań i dyskusji nad sprawozdaniami braci.

Dzień zakończyła wspólna modlitwa i tzw. rekreacja, która jako zwykły element kapucyńskiego życia jest czasem spotkania i budowania braterskich relacji.