bAZKIDEAK ETA LIZENTZIAK SOCIOS/AS Y LICENCIAS

2019


Nota:

Mendi edo FEDO lizentzia kuotei GOT bazkide kuota gehitu behar zaie.

A las licencias de montaña o FEDO hay que sumar la cuota de club GOT.

Lizentziak ez dira martxan jarriko, GOT eko kontuan diru sarrera egin arte.

No se tramitarán las licencias hasta que esté el ingreso en la cuenta de GOT

AUKERATU FORMULARIORA JOATEKO:

ELIGE PARA IR AL FORMULARIO: