200 jaar Parkinson

Parkinson leeft

2017 was het jaar waarin geprobeerd werd

 • Parkinson uit het 'verdomhoekje' te halen
 • de ziekte, de patiënten, de zorgverleners, de mantelzorgers, de aandacht te geven die zij verdienden
 • een duidelijk beeld op te hangen van wat Parkinson nu eigenlijk is
 • de bestaande misvattingen uit de wereld te helpen
 • Parkinson op de kaart te zetten

2017 is het jaar waarin

 • wij iedereen wensen te danken die ook maar iets, groot of klein, voor de VPL en haar leden heeft gedaan
 • wij geleerd hebben dat wij meerdere bondgenoten hebben
 • wij vaststelden dat hulp soms uit onverwachte hoek komt

2017 was het jaar waarin

 • bestuur, regioverantwoordelijken, patiënten, het beste van zichzelf gaven om bovenstaande doelstellingen te bereiken
 • tientallen akties werden georganiseerd
 • verenigingen buiten de Vlaamse Parkinson Liga, zich inzetten om onze doelstellingen te ondersteunen en tevens financiële hulp boden
 • wij meerdere keren de pers haalden
 • de jongerengroep 'Parkili' de top van de Kilimanjaro haalde
 • het sprookje 'De prinses en de geheimzinnige bibberziekte' het orgelpunt van het jaar was
 • 'de warmste week' zorgde voor tientallen initiatieven ten voordele van de VPL

Alle inspanningen van 2017 hadden als gevolg dat er een wisselwerking tot stand is gekomen met tal van externe organisaties.

Wisselwerking, dat wil zeggen, 'hulp geven en hulp krijgen'.

Vele organisaties doen beroep op onze kennis en onze leden bij de organisatie van hun eigen evenementen, enquetes, opleiding van medewerkers....


Anderzijds zijn er vele verenigingen die allerhande akties organiseren ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga.


Vanuit beide standpunten brachten zij Parkinson in de belangstelling en daarom willen wij beiden de aandacht geven die zij verdienen. MAAK HIERBOVEN UW KEUZE "vraag om medewerking" of "hulp voor vpl"