21 CONGRESO INTERNACIONAL GALICIA/NORTE DE PORTUGAL DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

Comisión organizadora

Presidencia:

Margarita Valcarce Fernández

Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

Vicepresidencia:

António Leite

Delegación Rexional do Norte do IEFP, IP

Secretaría:

María Julia Diz López

Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

Celina Geraldes

Núcleo de Apoio Técnico e Relacións Externas da Delegación Rexional do Norte do IEFP, IP

Vogais:

Joaquim Luís Coimbra

Faculdade de Psicoloxia e Ciencias da Educación da Universidade de Oporto

Ema Gonçalo

Direción de Servizos do Emprego e Formación Profesional da Delegación Rexional do Norte do IEFP, IP

Elsa Teixeira

Subdelegación Rexional do Norte do IEFP, IP

José Manuel Castro

Dirección do MODATEX - Centro de Formación Profesional da Industria Textil

Paula Gil

Núcleo de Formación Profesional da Direción de Servizos do Emprego e Formación Profesional da Delegación Rexional do Norte do IEFP, IP

Lorena Casal Otero

Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

María del Rosario Castro González

Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

Ana Vázquez Rodríguez

Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

Olaya Queiruga Santamaría

Fundación Laboral da Construción

Yaiza Fernández Abal

Concello de Moraña

Carmen Sarceda Gorgoso

Facultade de Formación do Profesorado de Lugo

Anabela Dias, Elisabete Pires, Sílvia Vieira, Manuel Roboredo

Núcleo de Apoio Técnico e Relacións Externas da Delegación Rexional do Norte do IEFP, IP


Logotipo, cartel, folleto, contidos e programa: Margarita Valcarce FernándezPáxina web: Lorena Casal Otero, Margarita Valcarce Fernández e María Julia Diz LópezFotos páxina web: Carmen Fernández Morante e Lorena Casal OteroFacultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela