135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

27.11.2023 г.

Ученици от 135 СУ „Ян Амос Коменски“ се запознаха с нови възможности за професионална реализация

На 24.11.2023 ученици от гимназиален етап на 135 СУ „Ян Амос Коменски“ имаха възможността да се срещнат с  интригуващ лектор , който да ги въведе в  най-новите  професии появяващи се на пазара на труда в България. На срещата  ученици от десети, единадесети и дванадесети клас се запознаха с идеята за споделен офис , нейната реализация и особености.  Разбраха  колко и какви видиве има в София, а лекторът на събитието представи и една набираща популярност професия – мениджър на общността. Учениците получиха и практическа задача, която да ги потопи в атмосферата на професията. За някои от учениците денят продължи  с темата за професионална реализация. Ученици от единадесети и дванадесети клас придобиха умения за изготвяне на професионална автобиография , мотивационно писмо и имаха възможността да дискутират особеностите при представяне  на интервю за работа. 

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2022/2023 година е АдминПлюс.