135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

21.04.2024 г.

Посещение в СРС

Посещение на Софийския районен съд по повод 16 април - Ден на Българската конституция. На тази дата през 1879г.  е приета Търновската конституция - първата българска конституция. Учениците на 135 СУ имаха възможност да разглудат съда и да научат повече за това как функционира съдебната система в Република България.

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2023/2024 година е АдминПлюс.