135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

24.05.2023 г.

Алтернативни дейности през свободното време

Като част от Национална програма лтернативни дейности през свободното време" ученици от 135 СУ отидоха на поход до планината Витоша. Маршрутът започна от м. Игликина поляна, премина през Панорамна поляна, заслона "Първи май" и завърши в м. "Тихия кът". Между преходите учениците заедно с екипа Генадий Матвеев, Милена Жекова, Зорница Златева и Вера Пенчева  реализираха различни активности за доверие, сплотяване и забавление по здравословен начин.

Повече за прекрасния излет, можете да откриете посредством връзката по-долу!

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2022/2023 година е АдминПлюс.