135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

20.05.2024 г.

Ученици на 135. СУ в състезание на СНБУ

4-ма ученика на 135. СУ "Ян Амос Коменски" спечелиха награди от Националното финално състезание, организирано от Сдружението на българските начални учители. Ръководството на училището поздравява отличниците за техните неуомрни усилия и им пожелава много бъдещи успехи и изяви!

Абитуриентите са длъжни за своя сметка да внасят здравните си осигуровки. Научете повече по-долу.

Здравни вноски.pdf
Осигурителни вноски след 12 клас.mp4

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2023/2024 година е АдминПлюс.