135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

24.03.2023 г.

Победители на ски училище

Учениците от начален етап  на 135 СУ "Ян Амос Коменски" участваха в проект на БФСки "Научи се да караш ски" от 21.03. до 24.03.2023г. включително. Всички участници се научиха да карат ски и  получиха Диплом за участие в проекта.

На 24.03. се проведе състезание между участниците от 135 СУ, 123 СУ и 28 СУ, на което Николай Валентинов Луков от 4.А клас се класира на 2-ро място и Кристиян Илиянов Витков от 4.Б клас на 3-то място.

Награденият Николай Луков ще участва в Заключителен финален лагер по проекта "Научи се да караш ски" в гр. Банско. На победителите желаем още успехи!

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2022/2023 година е АдминПлюс.