135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

05.07.2024 г.

Прием в ПГ и 1. клас за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

В прикачените файлове по - долу ще октриете обявление за приема за учебната 2024/2025 година и допълнителна информация за това какво ще очаква и ще бъде подсигурено за Вашето дете, щом стъпи в училището!

Абитуриентите са длъжни за своя сметка да внасят здравните си осигуровки. Научете повече по-долу.

Здравни вноски.pdf
Осигурителни вноски след 12 клас.mp4

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2023/2024 година е АдминПлюс.