135 СУ „Ян Амос Коменски“

Актуално

16.05.2023 г.

Поздравителни адреси по повод годишнината на училището

На 12.05.2023 год. бе проведен празничен концерт по случай 65 години 135 СУ "Ян Амос Коменски". За този прекрасен повод училището получи няколко поздравителни адреса, част от които можете да видите по-долу!

Подробна информация относно предстоящите изпити (НВО, ДЗИ и ДИППК), включително и датите на тяхното провеждане.

Електронният дневник, който 135 СУ поддържа през учебната 2022/2023 година е АдминПлюс.