Karta Praw Osób z Autyzmem

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 682 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

12 lipca 2013 r.

Karta Praw Osób z Autyzmem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Zobacz jakie masz prawa. Jest ich 19. Każde z nich jest w osobnej zakładce (od 1 do 19).

Na ostatniej zakładce są linki do Karty Praw w ISAP