3 Dni

Dekalog

„A Bóg wypowiedział wszystkie te słowa: - Jam jest Jahwe, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I

Nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz mnie.

II

Nie będziesz tworzył rzeźby (bożka) ani żadnej podobizny tego, co jest w górze na niebie lub co jest na dole na ziemi, ani co jest w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz padał na twarz przed nimi i nie będziesz im służył; bowiem Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą, ale miłosierdzie świadczę tysiącznym pokoleniom tych, co mnie miłują i strzegą przykazań moich.

III

Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, twego Boga, Jahwe bowiem nie pozostawi bez kary tego, kto by wypowiedział Jego Imię na próżno.

IV

Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu. Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia, lecz dzień siódmy jest szabatem na cześć Jahwe, twojego Boga. Nie wolno (wtedy) wykonywać żadnego zajęcia ani tobie, ani twemu synowi czy córce, ani słudze czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie twoich bram. Jahwe bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uczynił go świętym.

V

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś żył długo na tej ziemi, którą da ci Jahwe, Bóg twój.

VI

Nie będziesz zabijał.( w oryginalnych pismach jest - "Nie będziesz mordował" - codziennie zabijamy by żyć )

VII

Nie będziesz cudzołożył.

VIII

Nie będziesz kradł.

IX

Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw bliźniemu twemu.

X

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego: nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

/ Księga Wyjścia 20.1-17

/ Księga Powtórzonego Prawa 5,6-21

XI

Z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do swoich uczniów: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego."

Mt 22,37-40

Stary Testament również tego nauczał "Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego." Kpł 19,18


Dekalog to podstawa wiary – żyj według niego a świat nie upadnie, a koniec twego świata, życia Duszy, nie nadejdzie. Dziesięcioro przykazań - czy Jezus Chrystus który był Judaistą je zmienił, czy fałszywy Katolicyzm? Bóg Ojciec zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, jednak katolicyzm stawia się ponad Bogiem to Świętokradztwo [ – termin religijny, który określa znieważenie miejsca, przedmiotu, osoby poświęconej Bogu lub innych rzeczy związanych z religią.]

Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo a dopiero z niego podróbka jaką jest katolicyzm. Przeciętny katolik nigdy nie przeczytał całego Starego i Nowego Testamentu, może nie ma czasu przez całe swoje życie na najmądrzejszą księgę spisywaną przez wieki, albo uważa że wystarczy streszczenie jakie da mu katolicki ksiądz. Niestety zaczynając od dekalogu, a kończąc na ich czynach zbudowali oni namiastkę prawdziwej wiary – katolicy podobni są do faszystów, którzy również swe ludobójstwo usprawiedliwiali – takie były rozkazy. Czy winny jest ten co strzela i zabija, czy ten co wydaje rozkaz by strzelać? – winni są obaj. Tak i wy katolicy nie usprawiedliwicie się - zabroniono was nauczać drugiego przykazania, naucza się was tylko dziewięciu przykazań, lecz żeby zwykły człowiek się nie połapał ostatnie przykazanie rozbito na dziewiąte i dziesiąte, które mówi o tym samym „nie pożądaj” – a za prawdę oznajmiam wam – jest ich jedenaście !!

Codziennie, gdy przypominam sobie, że też należałem to tych oszustów, krew mi się w żyłach gotuje. Za prawdę powiadam wam, żaden prawdziwy katolik nie wejdzie do królestwa bożego – gdyż wiara jaką wyznają obraża i ośmiesza Boga [np.: „nie zabijaj” ortodoksyjny judaista wie że zapisano „nie morduj” – codziennie zabijamy zwierzę lub roślinę żeby samemu móc przeżyć. Według nich masz nie zabijać tylko żyć samym powietrzem i wodą czyli gorsze wam życie wymyślają niż obozy koncentracyjne [ ich pragnieniem było ochronienie tylko samych siebie –gdyby Jezus uczynił i nauczał to co oni, natychmiast został by przez wszystkich ukamienowany, zabity]. Nie będziesz tworzył rzeźby (bożka) ani żadnej podobizny … Nie będziesz padał na twarz przed nimi i nie będziesz im służył; [a ileż to katolicyzm ustanowił świętych, iluż ludzi wyświęcił i kazał czcić jako bogów i modlić się do nich, ] bowiem Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą [ tu dowiadujemy się, że nasze grzechy przechodzą na naszą najbliższą rodzinę a nie umierają wraz z nami, rodzina natomiast ma około 300 lat by te nasze grzechy naprawić], ale miłosierdzie świadczę tysiącznym pokoleniom tych, co mnie miłują i strzegą przykazań moich. Przeinaczenie dekalogu i jego słów dodatkowo podważa wszech wiedzę Boga a zamiar domaga się przyznania wyższość mądrości współczesnemu kościołowi katolickiemu co jest herezją.

„Bezpośrednim skutkiem popadnięcia w herezję jest utrata zdolności do pełnienia wszelkich obowiązków chrześcijańskich oraz utrata wszelkich godności, urzędów i władzy duchownej. Osoby głoszące herezje są zagrożone karami duchowymi, dzielącymi się na kary nakładane z mocy prawa za dokonanie określonego czynu (latae sententiae) i deklarowane, które nakładane są odpowiednim dokumentem – bullą (ferendae sententiae). Kary doczesne, stosowane w wiekach średnich, nie były wymierzane heretykom przez władze kościelne, lecz przez władze świeckie – bowiem herezja (jak również bluźnierstwo, schizma i apostazja) były przestępstwami prawa świeckiego. Karami tymi były konfiskata majątku, uwięzienie, a nawet spalenie na stosie. Cyt. z https://pl.wikipedia.org/wiki/Herezja”

Gdy odkryłem jedno ich kłamstwo, pilnie zweryfikowałem swą wiedzę i historia tej katolickiej sekty jest bardziej krwawa i brutalna niż czyny Hitlera. Katolicyzm zaczął od nawracania siłowego pogan, Muzułmanów

[włącznie z zagrabieniem życia i mienia] , czyli wypraw krzyżowych, palenie czarownic - zielarek i protestantów, a także uczonych, którzy twierdzili, że Ziemia jest okrągła i nie jest w centrum wszechświata. Podsumowując bilans ich działań – przez dwa tysiąclecia wymordowali więcej ludzi [ w tym dzieci], niż obie wojny światowe. Czy tego nauczał Jezus lub Bóg Ojciec?

Całe miejscowości wycinano lub palono, gdy wolną sobotę [ szabat ] zamieniali siłowo na niedzielę, gdy wprowadzano opłatek i wmawiano, że to jest prawdziwe Ciało Boże i tylko oni mają taką moc by to czynić, gdy nawracano pogan lub protestantów … przelewali ich krew, torturowali i palili … w końcu po niemal dwóch tysiącach lat zbrodniami i strachem wprowadzili i pozmieniali to co chcieli – czy tak postępował i nauczał Jezus Chrystus ?! Niebawem wersja książki 2018.05 i bardzo wiele dodatków w niej

3 Dni ( Piotr Światły ) _2017_12.pdf