คอร์สติวเข้มใน 10 วัน

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)

กำหนดการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ราคาพิเศษ 14,000 บาท

จากราคาปกติ 15,000 บาท

รายละเอียด

วิชาภาคปฏิบัติดนตรี จำนวน 16 ชั่วโมง เรียนเป็นกลุ่ม 6,000 บาท

นักเรียนจะได้รับคำแนะนำการฝึกซ้อมบทเพลงสำหรับสอบ รวมถึงบทฝึกและเทคนิคเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำแต่ละเครื่อง มีการจำลองสถานการณ์การสอบเสมือนจริง จัดให้มีการสอบด้านปฏิบัติดนตรีก่อนเรียน และหลังเรียน โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำ

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล จำนวน 14 ชั่วโมง สอบ 2 ชั่วโมง เฉลยรวมEar 1 ชม 5,000 บาท

ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาต่าง ๆ สอดแทรกด้วยแนวข้อสอบ TIME พร้อมเทคนิคการหาคำตอบ ฝึกทำข้อสอบหลาย ๆ ชุด และทดสอบเสมือนการสอบจริงเพื่อวัดผลและปรับปรุงแก้ไขก่อนสอบ TIME

วิชาโสตทักษะ จำนวน 12 ชั่วโมง สอบ 2 ชั่วโมง เฉลยรวมทฤษฎี 1 ชม 5,000 บาท

ผู้เรียนจะได้ฝึกฟังจังหวะทำนอง 1 แนว แล้วตอบสนองโดยการร้องและปรบมือ, เทคนิคการฟัง ขั้นคู่และคอร์ดแบบเร่งรัด ฝึกวิเคราะห์บทเพลงที่ได้ฟัง ตามแนวข้อสอบ TIME และทดสอบเสมือนการสอบจริงเพื่อวัดผลและปรับปรุงแก้ไขก่อนสอบ TIME

ผู้สนใจทุกท่าน ต้องโทรมาสอบถาม ที่หมายเลข 02-129-4542 ก่อนโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

   1. ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันกิจกรรมด้วย ตนเองที่ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
   2. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคาร โดยชำระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 531-1-20415-6 ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท รบกวนส่งรายละเอียดมาให้พร้อมกับ Fax ใบแสดงการโอนเงินตามรายละเอียด

ที่อยู่ข้างล่างนี้ กรุณา Fax ใบ Pay in มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-129-4547ถึง: ฝ่ายการเงิน เขียนระบุใน Fax มาดังนี้

  • ชื่อผู้เรียนหรือชื่อบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จพร้อมจำนวนผู้ลงเรียน
  • หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนและวันที่เรียน
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ


ท่านที่สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-129-4542-5

สมัครด่วนรับเพียง 40 คนเท่านั้น

ตาราง 2561