De Boomhut

Beste,

Welkom op onze site.

Wij zijn een vrije basisschool, die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Onze school wordt geruggensteund door de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar regio Keerbergen.

De school telt ongeveer 100 kleuters en 240 leerlingen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Het advies is duidelijk. Houd uw kind de komende weken thuis indien mogelijk!

Indien dit echt niet lukt, kan uw kind gebruik maken van de noodopvang in onze school.

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de noodopvang verzekeren voor sommige leerlingen

1. Wiens ouders in de gezondheidszorg werken

2. Wiens ouders geen andere opvang vinden behalve de grootouders (wat afgeraden wordt.)

Bij het organiseren van de noodopvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode moeten er geen afwezigheidsdocumenten aan de school bezorgd worden.

Bij het binnenkomen op school wordt de temperatuur van alle kinderen gemeten. Kinderen met koorts worden op school niet toegelaten. Op die manier willen we besmettingen indijken.

De leerkrachten zullen nagaan hoe de leerstof toch nog verwerkt wordt. De kinderen van de lagere school hebben boeken mee en krijgen via mail of google classroom – bingel – scoodle opdrachten.

We durven ervan uitgaan dat de opdrachten gemaakt worden en dat er toch wel wat controle van ouders is zodat het degelijk werk is. Minister van onderwijs Weyts zegt ook dat het geen vakantie is.

Nog wat concrete extra info:

- Er worden geen warme maaltijden meer voorzien, iedereen brengt boterhammen mee.

- Betalende ochtend- en avondopvang gaat door, er is geen avondstudie.

- Aan de kinderen die op boerderij- of sportklassen gaan wordt reeds een document gemaild om hun deelname te bevestigen. Wij moeten binnenkort de juiste aantallen doorgeven. We duimen dat deze openluchtklassen mogen doorgaan.

- Woensdag 18/3 is de school volledig gesloten – studiedag.

- De pizza-actie wordt verplaatst naar donderdag 23/4

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

· Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

· Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Met vriendelijke groeten

M. Mark