Læringsmakkere

I arbejdet med VFL øver eleverne sig i at være læringsmakker for en anden klassekammerat. En læringsmakker er en klassekammerat, som eleven samarbejder og taler med for at reflektere over læringen. De kan give hinanden tilbagemeldinger, rette hinandens opgaver, hjælpe hinanden med at finde svaret på det spørgsmål/den opgave, som læreren har stillet med afsæt i opstillede læringsmål og kriterier. Dette samarbejde gør, at eleverne føler sig trygge, når de i fællesskab har fundet svaret. Samtidig styrker man hermed feedback mellem elever, som flere skoleforskere påpeger har en væsentlig betydning for læringsudbyttet.

Når eleverne skal samarbejde om at give hinanden tilbagemeldinger, er det vigtigt, at læreren og eleverne sammen har opstillet og skrevet kriterier for, hvordan dette samarbejde skal være. Eksempler på kriterier for samarbejde med læringsmakker kan ses på nedenstående præsentation.

VFL læringsmakkere2.pdf
Læringspartner kriterier til elev.docx