Læringsdybder og taksonomier

I PowerPointen er der en kort gennemgang af forskellige taksonomier.

PowerPointen er udarbejdet med udgangspunkt i Læringsmål og taksonomiske redskaber, James Nottingham m.fl. Dafolo 2015

Taksonomier.pptx

Når man vil formulere læringsmål er det god idé at tage udgangspunkt i disse lister over verber. Valget af verbum indikerer, hvilken læringsdybde man har i sigte.

læringsdybder eks.pptx
spørgsmål eks. 1-2.pptx

Læringsstrategier med eksempler fra matematik

Denne PowerPoint er del af undervisningsmateriale til VFL i matematik fra 2015.

Forløbet var på 3 x 3 timer

PowerPointen er udarbejdet med udgangspunkt i:

Strategier for læring, om selvregulering vurdering og god undervisning

Therese Nerheim, Hopfenbeck, Dafolo 2015

Læringsstrategier.pptx