Digital dannelse og teknologiforståelse

i Vejen Kommunes dagtilbud

Hjemmesiden blev sidst opdateret d. 28. juni 2019 og fungerer nu som et opslagsværk. Hjemmesiden vil ikke blive opdateret.

Søges du efter aktiviteter med udgangspunkt i et læreplanstema, så indeholder drejebogen nederst på siden flere aktiviteter end, hvis du følger linket "Læreplanstemaer" herunder.

Læreplanstemaer

Aktiviteter og apps sorteret efter læreplanstemaer

Depot

Billedkartotek

Teknologier og andre informationer

Videoer

Videovejledninger på teknologier

Videoer omkring konteksten

Hjemmesiden bliver ikke længere opdateret.Sidste opdatering juni 2019

Fra nu af kan hjemmesiden bruges som et opslagsværk, hvor du kan finde viden og materialer omhandlende teknologiforståelse, digital dannelse og digitale kompetencer.

Drejebog med aktiviteter fra "Dage med teknologi"

I vinter/forår 2019 havde Vejen Kommunes dagtilbud reserveret nogle dage til at have et særligt fokus på teknologi - "Dage med teknologi". En tilbagevendende begivenhed.

I den anledning er der udviklet en drejebog, som kan betragtes som arbejdsredskab med vejledninger til teknologier og opskrifter på aktiviteter. Med et fokus på at anvende teknologi i pædagogisk praksis.

"Dage med teknologi" er en måde at udbrede en større forståelse for, hvordan vi kan bruge teknologi i hverdagen og få erfaringer med det.

God fornøjelse!Vores børn skal klædes på til en digital verden. Teknologi, nye opdagelser og forskningen har fået fart på. Droner og flyvende biler bliver en del af vores børns hverdag. Jobtyper vil forsvinde og nye vil opstå. Vi er i en teknologisk tidsalder, som kaldes den 4. industrielle revolution. Computeren og avanceret kode ændrer den måde, vi lever på. Børnene går en spændende og foranderlig verden i møde, og det skal vi klæde dem på til.

Hjemmesidens formål er at understøtte aktiviteter, som fremmer børns generelle udvikling, læring og trivsel med fokus på digital dannelse, teknologiforståelse og digitale kompetencer.