xhjälp i Teams

Under läsåret kommer läxhjälp att erbjudas via Microsoft Teams.

Mer information finns om du loggar in i Teams - Läxhjälp Veingeskolan 7-9: