Elevhälsa

Malin Wångsten
Kurator
malin.wangsten@laholm.se

Amanda Frank
Skolpsykolog
amanda.frank@laholm.se

Jessica Mellerhav
Skolsköterska
jessica.mellerhav@laholm.se

Erika Elgaard
Specialpedagog
erika.elgaard@laholm.se

Emmy Wahlin
Studie- och yrkesvägledare
emmy.wahlin@laholm.se