Elevhälsa


Emmy Wahlin
Studie- och yrkesvägledare

emmy.wahlin@laholm.se

Malin Wångsten
Kurator
malin.wangsten@laholm.se

Malin Nilsson
Elevsamordnare
malin.nilsson@edu.laholm.se

Åsa Spiljak
Skolvärdinna
asa.spiljak@edu.laholm.se

Skolpsykolog
Amanda Frank

Skolsköterska
Specialpedagog