EV år 8-9

Valbara kurser år 8-9 ht 2019

Läs igenom kurserna och gör ditt val via denna länk:

Ansökningstiden har gått ut för ht 2019. Prata med din mentor om vilka val som finns kvar.

BoF (Bas- och fördjupning)

Här kan du jobba ikapp, få extra hjälp eller förbereda dig inför läxor och prov. Du tar med det material som du behöver jobba med. Kursen vänder sig till alla elever, oavsett vilken betygsnivå du siktar på.

Musik

Inom elevens val musik så får du chansen att musicera tillsammans med andra. Du får prova olika instrument och vi sätter ihop band och låtar som vi spelar tillsammans. Om du väljer musik förväntas du delta på uppspelningar vid skolavslutningar och en vårkonsert. Du måste ha viss erfarenhet av ensemblespel och inte vara helt nybörjare på att spela instrument för att kunna delta. Max antal elever: 25

Slöjd – trä och metall

Hit kan du komma med en egen idé och skapa en produkt. Här kommer du få lösa diverse praktiska uppgifter. Du får fördjupa dig i olika träbearbetningstekniker och maskiner. Du lär sig att göra en ritning efter en skiss och att räkna ut materialåtgång samt att ansvara för hela arbetsprocessen från skiss till färdig produkt. Förutom praktiska färdigheter utvecklar eleven sin kreativitet, uthållighet och problemlösningsförmåga. Max antal elever: 16

Skapande samtal – ett uttryckssätt för känslor

Upptäck olika sätt att uttrycka olika känslor – det kan vara att skapa musiklistor, måla bilder, skriva texter, samla dikter, göra teater etc. Tanken är att utifrån olika känslor, skapa olika kreativa skapelser. Vi går gemensamt genom känslor, och under tiden vi skapar diskuterar vi olikheter, likheter, tolkningar och så vidare. Max antal elever: 12