Elevens val

år 7-9

Elevens val har du 70 minuter i veckan och det ger dig chansen att få ägna dig mer åt det du är extra intresserad av eller kanske vill utveckla dig i. I dessa kurser ges inget betyg. Givetvis hoppas vi att innehållet i kursen utvecklar dina kunskaper och färdigheter och att du kommer att få nytta av det, både inom och utanför skolan. Elevens val väljs för en termin i taget.

Du måste ange önskemål i 1:a, 2:a och 3:e hand.

Här hittar du information om vad respektive kurs innehåller:

Elevens val år 7/8

Elevens val år 9