Min Framtid 9

”Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden” (Lgr 11)

Tanken med temat är att våra elever ska fundera över din framtid och ha bra strategier inför valet till gymnasieskolan.

I temat Min Framtid år 9 börjar vi med att göra en enkät där man tar reda på vad man är intresserad av, sedan undersöker vi, utifrån intresse, vilka yrken som man kan jobba med. Därefter tittar vi på vilka gymnasieprogram som finns, vilka program man kan gå beroende på vad man vill jobba med och vad som krävs för att komma in. Lennart Borup, SYV, kommer till niorna och pratar om gymnasieintagningen, poäng, de olika programmen och hur det fungerar med gymnasiet. Eleverna redovisar olika gymnasieprogram med hjälp av PowerPoint. Eleven reflekterar även över drömyrke kontra realistiskt yrke. Efter efterforskningar och självanalys skriver eleven sedan ett CV och genomföra anställningsintervjuer.

Under temat använder vi oss av Arbetsförmedlingens hemsida (bla intressetest och arbetsmarknad) och andra jobb-sajter. Vi försöker också använda oss av texter, litteratur och bloggar som har koppling till arbete och arbetsliv.

Alla nio åker till den årliga gymnasiemässan och har även samarbete med Ungt Företagande som kommer till niorna och pratar om entreprenörskap.