Min Framtid 8

Under vårterminen i 8:an har vi ett tema som vi kallar Min Framtid - Teknik.

Vi besöker även Hembygdsgården i Veinge By där vi får en föreläsning om gamla bruksföremål och hur tekniken utvecklats fram till idag. Eleverna besöker också en arbetsplats under en heldag där de undersöker ett antal frågor som sedan ska redovisas för sina klasskamrater vid ett senare tillfälle i skolan.

Under ordinarie lektioner jobbar vi med arbetslivet och teknikyrken men temat innehåller också ett antal studiebesök. Företagare i kommunen besöker skolan och vi gör besök hos dem.

Temat avslutas med ett besök på Halmstad Högskola då vi besöker några institutioner och den stora UTEXPO-utställningen där blivande ingenjörer visar sina examensarbeten.