Återkommande temadagar

FN-dagen - (24 oktober) Vi fokuserar på mänskliga rättigheterna och bjuder in olika personer som exempelvis arbetat eller levt i olika krigsområden i världen. Under åren har vi haft besök av Rädda Barnen, Amnesty, Integrationsenheten, Laholm Utan Gränser, Försvarsmakten, etc.

Crazy Day - en dag i slutet av höstterminen som anordnas av elevgrupp från Elevrådet då vi klär ut oss, leker och tävlar tillsammans i idrottshallen. Genom att umgås tillsammans alla klasser ökar trivseln och samarbetet på skolan. Pris till bästa utklädsel utdelas.

Kärlekstema - kring den 14 februari ordnar vi en temadag kring vänskap, relationer, sex och samlevnad. Vi jobbar ofta vidare med detta tema under ett antal lektioner i de olika ämnena.

ANT - 30 april, en dag då vi pratar alkohol, narkotika, tobak på skolan. Schemat innehåller förutom diskussioner ofta olika workshops och föreläsningar.