VEDRUNA VALLS A CASA

Banc de recursos

Informacions CoVid

Atenció psicològica

Llar d'infants

Educació Infantil

Educació Primària

AVÍS:

La Llei Orgànica de Protecció de Dades, en relació amb els articles 7 i 8 de la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge disposen que no es poden captar, ni publicar imatges de les persones sense el seu consentiment previ. Per això, complint amb aquesta normativa, i per a garantir el dret a l’honor i a la intimitat de tota la comunitat educativa, el col·legi ha inclòs, dintre del seu Reglament Intern de Seguretat, la prohibició d’enregistrar imatges i veu, també en aqusest Site, sense el consentiment previ de les persones.

Qualsevol imatge (i so) Obtinguda a partir de les videoconferències esta protegida pel Reglament General de protecció de dades de la Unió Europea, doncs cal tenir autorització explícita per captar imatges i so de les persones i per tant no es pot fotografiar ni filmar les videoconferencies.