CULTURA CLÀSSICA

2n ESO

PLANTEJAMENT

La complexitat de del món de la cultura clàssica és molt gran donat el seu abast social, moral, religiós , històric… Per això més que amb explicacions, es plantejarà l’assignatura a través d’una sèrie de treballs que motivin i incentivin els alumnes a l’adquisició i transmissió de coneixements.

El projecte consisteix en plantejar a través del classroom les diferents unitats o temes que es treballaran. Un cop fet el treball, el resultat es visualitzarà a través del sites de l’assignatura, ja que es tractarà d’investigar determinats arguments del món clàssic grecollatí.

Es tracta d’una sèrie de projectes realitzats de manera cooperativa on cada alumne/a realitzi el seu paper per tal d’adquirir determinades estratègies necessàries per afrontar problemes acadèmics, socials o personals.

METODOLOGIA:

Les diferents fases per les quals passaran cada un dels projectes són:

1. Introducció al projecte i al seu objectiu

2. Traçar les línies orientatives per a la seva execució

3. Recopilar les dades suficients, seleccionar-les i triar-les

4. Realitzar el projecte final, ja sigui escrit, en presentació o en qualsevol altra forma digital

5. Avaluació crítica per part de l’alumne/a , dels seus company i de la professora .