aula futur


La creació de l'aula futur ha anat lligada al canvi metodològic que estem duent a terme a nivell d'escola. Fomentar el treball en grup i cooperatiu. Incorporar la tecnologia digital com un recurs a l'aula que permet que les pedagogies àgils, (kanvas, exposicions, estratègies de pensament ...) l'aprenentatge actiu, (gamificació, robòtica, realitat augmentada, presentacions ...) En definitiva prioritzar el treball en ABP.

Tot projecte comença a la classe. Allà ens plantegem les preguntes i definim els objectius que volem aconseguir. Amb la supervisió del professor dissenyem com treballarem col·laborativament. Comentem com ens distribuirem les tasques entre els equips de treball i tenint en compte les habilitats de cadascú.

Aquesta àrea serveix perquè els professors o nosaltres exposem les presentacions dels nostres treballs, les nostres investigacions, etc. Tenim una pissarra digital i un conjunt de pufs posats en cercle on podem intercarviar opinions, fer debats que prèviament haurem preparat. És un espai que permet a tots els participants comunicar-nos amb més facilitat, veure’ns millor i ens ajuda a participar en les discussions d’una manera més eficaçEn aquest espai disposem d’una pissarra interactiva, que permet assajar les presentacions, experimentar activitats interactives que tinguin relació amb els continguts específics. Els alumnes ens transformem en mestres i ens preparem per explicar el que hem anat descobrint fruit de les nostres investigacions. Aquí busquem la manera d’explicar-ho als companys perquè aprenguin del que nosaltres hem fet.VID-20210318-WA0047.mp4

Aquesta zona és l’estudi de gravació. Aquí podem crear vídeos, amb l’efecte croma, amb la màquina de filmar i els altres complements.

També hi podem fer gravacions amb la taula de mescles i editar-les.

És l’espai on podem treballar en el producte final del nostre projecte.Una zona tranqui.la on podem accedir a diferents recursos, realitzar investigacions, treballar individualment o amb el grup per anar aprenent el que ens interessa i per anar desenvolupant les diferents tasques dels projectes. En aquesta zona podem realitzar treballs manuals, veure vídeos a YouTube, escoltar podcasts, participar en jocs interactius o experimentar amb aplicacions del programari.Una zona flexible per al treball en grup, el desenvolupament de projectes i activitats pràctiques. Aquest espai és ideal per treballar amb els companys, explorar, investigar petits objectes usant els chromebooks i els microscopis, desenvolupar habilitats per a la resolució de problemes o la programació amb robots.