Benvinguts al nostre Sites, en aquest espai pretenem ensenyar-vos part de la feina que es realitza durant les hores de robòtica a l'escola, tot el material que hi trobareu ha estat dissenyat i realitzat pels mateixos alumnes de l'escola Vedruna Immaculada Barcelona.

La robòtica educativa, la programació i el Pensament Computacional estan més presents que mai entre els conceptes d'innovació educativa i les noves metodologies d'aprenentatge.

Conformant un canvi de paradigma en l'educació, dirigint-la cap a processos en què l'alumnat té un rol més actiu, se sent protagonista del seu propi aprenentatge, prova, construeix, analitza errors i aprèn per observació. A més a més, permet treballar continguts curriculars de forma transversal, així com adaptar les activitats, reptes i jocs als ritmes i característiques d'aprenentatge de cada noi i noia.

Tot això, combinat amb les característiques i potencialitats de desenvolupament i aprenentatge pròpies de cada cicle educatiu, converteixen a la programació i a la robòtica educativa en unes potents eines perquè l'alumnat adquireixi competències de Pensament Computacional i vagi més enllà del consum passiu de tecnologia: participaran de la tecnologia i la computació, sent creadors, crítics i innovadors.