PLA ANUAL 2019-20

Benvinguda al nou curs

El Pla Anual és un conjunt de documents que recullen la informació del que hem planificat per aquest curs.

Oferim la informació en format digital, per tal que totes les famílies pugueu consultar-la i la tingueu a l'abast. Com sempre, estem a la vostra disposició pel que necessiteu. Al menú de navegació de la part superior de la pàgina, podeu clicar l'etapa de la qual vulgueu consultar la informació.

Objectius del curs

Gestió i organització del centre

QUADRE ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE

Eix transversal, la línia de fons

Aquest curs les 36 escoles que formem part de Vedruna Catalunya Educació continuem desenvolupant l'objectiu educatiu que vam encetar el curs passat. És l'anomenat Eix Transversal, un objectiu que desenvolupem i treballem durant tot un trienni. L'Escola Vedruna ha escollit treballar l’objectiu educatiu APRENDRE A VIURE. Aquest és el repte que ens plantegem tots els equips docents Vedruna al llarg de tres anys, i que compartim amb tota la comunitat educativa per avançar plegats.

Quan parlem d’educació, parlem de canvi continuat en la nostra vida. Quan un infant, un nen, un adolescent fa un aprenentatge (de qualsevol tipus), diem que es transforma, que creix, que aprèn a viure. Eduquem , doncs, amb aquest objectiu: acompanyar els nostres alumnes en el seu procés de canvi vital​.

En el marc del Projecte Educatiu Vedruna, la persona n'és el nucli, entesa com “en un procés dinàmic”, és a dir, en un canvi continu. Una persona, “considerada des de totes les seves dimensions (física, cognitiva, afectiva, social, espiritual) que va evolucionant, buscant sentit al seu projecte de vida, per respondre als desafiaments del nostre món.

La Proposta Educativa Vedruna reforça aquesta idea quan diu que la persona és un ésser en relació amb ella mateixa:

“Conscient de les pròpies possibilitats, pot créixer i canviar”

“ Fidel a les seves conviccions i a la seva consciència”

“Capaç d’assumir els propis errors, d’integrar límits i conviure amb ells”

“Capaç de reconèixer i valorar la seva pròpia història, la seva cultura i el seu entorn”.

Així, doncs, tal com veureu a la informació de cada cicle, trobareu la concreció que cada equip docent fa sobre l'objectiu del trienni

Aprendre a viure

Curs 2018-2019: Canviem per créixer

Curs 2019-2020: Créixer és comprometre’s

Curs 2020-2021: Comprometre’s és renovar-se


Espais i projectes del curs

Aquest Pla anual ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre en reunió ordinària, dimecres 16 d'octubre de 2019.