ADMISIÓNS

CURSO 2019-2020

JPA 18-19 (Español).mp4

Terminadas las jornadas de puertas abiertas del mes de febrero os dejamos un pequeño vídeo con algunas de las actividades que realizamos en el aula para que podáis ver nuestro modo de trabajar.

Podéis venir a conocernos llamando al teléfono 986229520 donde os daremos cita para hacer una visita guiada.

CALENDARIO

 1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN: DO 1 AO 20 DE MARZO.
 2. PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DO BAREMO: DO 25 DE MARZO AO 5 DE ABRIL.
 3. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: ANTES DO 25 DE ABRIL. Reclamación: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación das listaxes.
 4. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNOS: ANTES DO 15 DE MAIO.


 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro de primeira opción. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado do centro que presente solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • O alumnado con reserva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

DOCUMENTOS

ED550B-G.pdf

Formulario de solicitude:

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Pódese facer mediante presentación dun formulario físico cuberto ou ben de forma telemática na aplicación da Consellería de Educación.

 • Formulario físico (ED550B). Pode descargalo e cubrilo no ordenador, imprimilo e entregalo na Secretaría do centro ou recoller o impreso na secretaría e presentalo debidamente cuberto.
 • Se dispoñen de certificado dixital ou chave 365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación: www.edu.xunta.es/admisionalumnado
 • Presentar documento que acredite a idade do alumno.

VACANTES:

ZONAS EDUCATIVAS:

 • Nº 8 (INFANTIL E PRIMARIA): Comprende dende o límite da Vía Hispanidade e Baixada do Castaño ata a rúa A Paz, Peniche, López Mora e Travesas, seguida da Avda. de Castrelos e Corredoira de Valadares ata o límite con esta parroquia, e incluindo nesta zona a parroquia de Castrelos máis a barriada ou lugar de Carneiras-Matamá.
 • Nº 2 (EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA): Comprende a banda esquerda da rúa Coruña (subindo dende Beiramar) ata a praza de Eugenio Fadrique, collendo pola rúa Tomás A. Alonso (banda esquerda) ata López Mora (banda esquerda), rúa José Frau (esquerda) ata a praza da Independencia, subindo por Pintor Colmeiro (esquerda) ata o cruce coa rúa Salamanca (esquerda) e collendo por ésta ata o cruce coa Gran Vía e subindo por ésta (tódala marxe esquerda) ata chegar ó cruce coa rúa Urzáiz e baixando por ésta tódala marxe esquerda ata chegar a Montero Ríos (zona centro).

Servizos Complementarios que ofrece o Centro:

Criterio complementario:

O Colexio Plurilingüe María Inmaculada de Vigo ven de establecer como "criterio complementario" para a baremación no proceso de solicitude de admisión, a circunstancia relevante e xustificada de ser fillo/a de antigo/a alumno/a do noso centro en primeiro lugar ou doutros centros de Carmelitas.

A valoración deste criterio é de 1 punto.

Este criterio complementario acreditarase cunha certificación da Secretaría do Centro na que se expoña que é antigo/a alumno/a do mesmo, co visto e prace da Dirección.


Dirección: Pi y Margall 58, 36202-Vigo

Tlf: 986229520

Web: www.hhcarmelitas.com

mail: secretaria.vigo@vedruna.es