Del CONREU del BLAT a l'elaboració del PA

Arribats a la recta final del curs, us convé comprovar que tot allò que heu après serveix per ser més autònoms i aplicar-ho en el projecte que presentem en aquest treball de síntesi, que es farà del divendres 14 al dijous 20 de juny.

Aquest treball de síntesi us permetrà endinsar-vos des de totes les àrees en un tema d’interès. El tema escollit és: “DEL CONREU DEL BLAT A L’ELABORACIÓ DEL PA”.

L’activitat escolar deixarà la forma de classes impartides pels professors/es, per convertir-se en un treball realitzat bàsicament en grup, on l’aula d’aprenentatge serà el “MUSEU DEL BLAT” o el “MUSEU DEL PA”, i el treball s’acabarà de realitzar a l’escola o a casa. Tot això us ajudarà a apropar-vos, d’una forma més directa i més viva, a la història, al progrés i a l’evolució del món de pagès i de l’elaboració del pa, dins l’àmbit del nostre entorn més immediat: el nostre poble, Tona, i la nostra comarca, Osona.

Durant aquesta setmana posareu en pràctica coneixements i habilitats que heu anat adquirint al llarg del curs i treballareu, a nivell pràctic, el procés de l’elaboració del pa.

Dins d'aquest blog i també en el dossier hi trobareu tot tipus d'informació: textos, dades, imatges que haureu d'utilitzar en els treballs; així com també propostes i orientacions per al desenvolupament i la realització de les diferents activitats.

No considereu que teniu el treball acabat fins que no estigueu segurs que l'heu completat en tots els aspectes que us demanem. Que la vostra participació en el treball sigui el màxim d'activa i que el vostre interès i la vostra il·lusió es tradueixin en un treball complet i ben fet.


BONA FEINA !