Auxiliar de conversa

Des de fa sis cursos escolars, l’escola Vedruna de Balaguer gaudeix d’un/a auxiliar de conversa per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe. Comptar amb una auxiliar de conversa esdevé un recurs de primer ordre per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món.

L’auxiliar esdevé un model lingüístic per als infants de l’escola i és una valuosa font de coneixements pel que fa a la cultura i les tradicions del seu país. La seva tasca és donar suport lingüístic a les activitats programades pels mestres, amb un objectiu comú: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques en llengua anglesa de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que la comunicació oral esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.


Enguany, i des del mes de setembre, comptem a l’escola amb una auxiliar de conversa nativa de Nottingham (Anglaterra). El seu nom és Catherine i intervé en tots els grups d’alumnes de l’escola, des de l’educació infantil fins a batxillerat, a través de diferents tipus d’activitats (diàlegs, cançons, cantarelles, contes, representacions, converses, jocs orals, jocs de taula, jocs de pati, joc simbòlic, projectes...).