III ciklas. Tautos išlikimas Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo