Trivselregler

På elevrådets möte den 17 januari 2018 antogs följande trivselregler som ska gälla för både elever och personal på Malung-Sälens gymnasieskola:

På vår skola…

 • är alla lika mycket värda
 • visar vi respekt för varandra
 • ingriper vi om något känns fel
 • hälsar vi på varandra
 • stör vi inte när någon pratar eller redovisar och låter alla komma till tals
 • låter vi det vara matro i matsalen och studiero i klassrummen
 • kommer vi väl pålästa och förberedda med material till lektioner
 • använder vi inte telefoner eller datorer till annat än undervisning på lektionerna
 • lämnar vi tillbaka saker vi lånat där vi fann dem
 • plockar vi upp vårt skräp efter oss i klassrum och matsal
 • spolar vi efter oss i toaletten