Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning som utgår från dig och dina tankar/idéer.

Kanske känner du dig skoltrött eller undrar om du är på rätt program? Kanske har du idéer om hur du skulle vilja förändra innehållet eller också har du kommit på vad du vill arbeta med i framtiden?

Vi hjälper dig att tänka i nya perspektiv, hitta och konkretisera dina mål.

Förutom individuella vägledningssamtal ger vi mycket information, både på individnivå och i grupper/klasser. Vi träffar eleverna under första året och informerar om möjligheter att läsa språk och idrott specialisering. Vi informerar om individuella val, valbara kurser, högskoleprov, ansökan till högskola/universitet, folkhögskola osv. Vi bjuder in någon högskola/universitet till vår skola varje läsår och vi åker till Karlstad Universitet under tredje året på deras informationsdag. Där finns flera högskolor/universitet och andra utbildningsanordnare på plats. Varje vår bjuder vi in arbetsförmedlingen som ger tips inför livet efter gymnasiet.

Vi arrangerar en gymnasiemässa med programpresentation på hösten och på våren bjuder vi in kommunens åttondeklassare att besöka alla våra nationella program. Vi tar också emot många studiebesök varje år.