Elevråd

Kallelse till elevrådsmöte

Nästa elevrådsmöte blir 21 mars klockan 10.00 i miniaulan. Elevrådsrepresententanterna ombeds att via klassråd ta med punkter till mötet.

Styrelsen

Elevrådets styrelse läsåret 17-18

Följande elever valdes under elevrådsmötet den 17 januari 2018 in i elevrådes styrelse:

Ordförande: Matilda Thorud (NAT16)

Vice ordförande: Moa Edvinsson Kapla (SAB16)

Sekreterare: Hilda Bjurström (NAS16)

Vice sekreterare: Rebecca Jading (HTS16)

Kassör: Olivia Nyberg (HA17)