Dexter

Malung-Sälens gymnasieskola använder Dexter för all elevadministration, t ex närvarokontroll, omdömesskrivning, schema. Elever, lärare och vårdnadshavare har tillgång till systemet på olika nivåer.

Användarmanual för medborgare (vårdnadshavare)

Via denna länk kan du ladda ner en användarmanual för medborgare. Där kan du få information om Dexters tjänster och hur du som vårdnadshavare kan följa ditt barns skolgång.