Busskort

Elever som är under 20 år och som bor sex kilometer eller längre från skolan är berättigade till busskort från Dalatrafik. Ansökan om busskort sker vanligen i början av åk 1. Observera att eleven inte kan ha både busskort och inackorderingstillägg samtidigt.

Borttappat kort kostar 400kr.

Frågor rörande busskort ställes till Barbro Ljungberg, tel. 010-121 97 05