Blanketter

Blankett för ansökan om språkval

Ansökan inför läsåret 20/21 ska vara inlämnad senast 31 mars 2020.

ansökan språkval.pdf

Blankett för ansökan om prövning i kurs


Sista ansökningsdag för prövning vårtermin är 20 december.

Sista ansökningsdag för prövning hösttermin är 5 juni.

blankett prövning ny (1).pdf

Blankett för ansökan om utökad kurs

Ansökan inför läsåret 20/21 ska vara inlämnad senast 1 maj 2020.

blankett utökad kurs.pdf