Bibliotek

Bibliotek

På biblioteket kan du låna böcker, reservera utlånade böcker, beställa fjärrlån, söka information i referenslitteratur och på nätet, läsa tidskrifter och dagstidningar, använda ordbehandlare och kopiator.

Du ska också kunna sitta och ta det lugnt och läsa bara för läsupplevelsens skull, därför är det viktigt att biblioteket får vara en lugn plats.

Inget lånekort behövs. Man registreras på sitt personnummer. Lånetiden är normalt fyra veckor. Omlån kan göras om inte boken är reserverad. Respektera lånetiden då många vill låna.


Förseningsavgifter

Skolans bibliotek tar inte ut några böter för försenade böcker, däremot ska ej återlämnade böcker ersättas. För återlämnade böcker utgår ingen avgift. Påminnelser skickas ut med jämna mellanrum.