Bibliotek

Bibliotek

På biblioteket kan du låna böcker, reservera utlånade böcker, beställa fjärrlån, söka information i referens-litteratur och på nätet, läsa tidskrifter och dagstidningar, använda ordbehandlare och kopiator.

Du ska också kunna sitta och ta det lugnt och läsa bara för läsupplevelsens skull, därför är det viktigt att biblioteket får vara en lugn plats.

Malungs kommunbiblioteks lånekort gäller. Lånehanteringen underlättas om kortet är med vid varje lån. Lånetiden är normalt två veckor för facklitteratur och fyra veckor för skönlitteratur. Omlån kan göras om inte boken är reserverad, dock högst tre gånger. Man kan reservera en bok som är utlånad.

Tips! Låna aldrig böcker åt andra på ditt kort!


Förseningsavgifter

Skolans bibliotek tar inte ut några böter för försenade böcker, däremot ska ej återlämnade böcker ersättas. För återlämnade böcker utgår ingen avgift. Påminnelser skickas ut med jämna mellanrum.