Skolledning och administrativ personal

Maria Holmqvist

010-1219702

maria.holmqvist@vduf.se

Maria är rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.


Per-Erik Hansson

010-1219701

per-erik.hansson@vduf.se

Per-Erik är förbundschef i Västerdalarnas utbildningsförbund.

Heléne Aune

010-1219772

helene.aune@vduf.se

Helene arbetar som tillförordnad biträdande rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.


Per Edvall

010-1219780

per.edvall@vduf.se

Per är sportchef och samordnare för alla idrottsutbildningar.

Barbro Ljungberg

010-1219705

barbro.ljungberg@vduf.se

Barbro arbetar som skoladministratör med ansvar för elevärenden som elevregistrering, betyg, inackorderings-tillägg och busskort.

Brita Sohlin

010-1219710

brita.sohlin@vduf.se

Brita arbetar som skoladministratör för personal- och ekonomiärenden.


Helena Lissmatz

010-1219796

helena.lissmatz@vduf.se

Helena arbetar som förbundssekreterare inom VDUF.