Skolledning och administrativ personal

Maria Holmqvist

0280-18204

maria.holmqvist@vduf.se

Maria är rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.


Per Edvall

076- 8082277

per.edvall@vduf.se

Per är sportchef och samordnare för alla idrottsutbildningar.

Heléne Aune

0280-18937

helene.aune@vduf.se

Helene arbetar som biträdande rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.Maria Ivansson

0280-18205

maria.ivansson@vduf.se

Maria arbetar som skoladministratör med ansvar för elevärenden som elevregistrering, betyg och busskort.

Marit Klahr

0280-18206

marit.klahr@vduf.se

Marit arbetar som skoladministratör för personal- och ekonomiärenden samt inackorderingstillägg.


Bengt Åsemark

0280-18997

bengt.asemark@vduf.se

Bengt arbetar som inköpsansvarig på MSG.

Anna Martinsson

0280-18978

anna.martinsson@vduf.se

Anna är Google-administratör (och lärare) på MSG.