Sjukanmälan

Vårdnadshavare anmäler frånvaro antingen via telefon 0280-18221 eller via Dexter.

Myndiga elever kan anmäla frånvaro på samma sätt på egen hand.