Lärare

A

Lena Amandusson

lena.amandusson@vduf.se

Lena arbetar som lärare i biologi.


B

Ari Bister

0280-18938

ari.bister@vduf.se

Ari arbetar som lärare i svenska, historia och kökskurser på RL. Lärlingsansvarig. Mentor för RLL16-18.

Sofi Bröyt

0280-18941

sofi.broyt@vduf.se

Sofi arbetar som lärare i matematik och kemi. Mentor för TE19.

Mikael Bjälkefors

0280-18939

mikael.bjalkefors@vduf.se

Mikael arbetar som lärare i idrott och hälsa samt som fotbollstränare. Mentor för HA18.


Mårten Brosjö

0280-18940

marten.brosjo@vduf.se

Mårten arbetar som lärare i matematik.

E

Martin Edvinsson

0280-18946

martin.edvinsson@vduf.se

Martin arbetar som idrottslärare på IM-programmet. Mentor för IMSPR2.


Åke Edvinsson

0280-18947

ake.edvinsson@vduf.se

Åke arbetar som lärare i estetiska kurser.


Martin Enochsson

0280-18949

martin.enochsson@vduf.se

Martin arbetar som lärare i samhällskunskap och historia. Mentor för ALP16.

Britt-Marie Eliasson

0280-18948

britt-marie.eliasson@vduf.se

Britt Marie arbetar som lärare på IM-programmet.


Ulrika Ericson

0280-18961

ulrika.ericson@vduf.se

Ulrika arbetar som lärare i svenska som andraspråk. Mentor för BA18.


Joakim Eriksson

0280-18964

joakim.eriksson@vduf.se

Joakim arbetar som lärare i idrott och naturkunskap. Mentor för ALP19.


Peter Eriksson

peter.eriksson@vduf.se

Peter arbetar som lärare i kemi och matematik. Mentor för NA19.F

Ylva-Li Form

0280-18965

ylva-li.form@vduf.se

Ylva-Li arbetar som lärare i engelska. Mentor för EK18.

G

Elin Gunnarsson

0280-18966

elin.gunnarsson@vduf.se

Elin arbetar som lärare inom ekonomi och turism på Hotell-och turismprogrammet samt undervisar i ledarskap och organisation.

H

Susanne Hedh

0280-18967

susanne.hedh@vduf.se

Susanne arbetar som lärare i svenska, historia, religion och kommunikation. Mentor för SA17.


Nashwa Hussein

nashwa.hussein@vduf.se

Nashwa arbetar som lärare i religion och sociologi. Mentor för SA18.

Carl-Johan Holmqvist

0280-18969

carl-johan.holmqvist@vduf.se

Carl-Johan arbetar som lärare i religion och svenska på IM-programmet.


Sara Hägg

0280-18934

sara.hagg@vduf.se

Sara arbetar som lärare i företagsekonomi . Mentor för EK19.

I

Peter Isaksson

0280-18971

peter.isaksson@vduf.se

Peter arbetar som lärare i svenska, retorik samt film- och TV-kunskap. Mentor för NA/TE18.

J

Mariell Johansson

0280-18972

mariell.johansson@vduf.se

Mariell arbetar som lärare på Handels- och administrationsprogrammet. Mentor för HA19/IMVHA19.

K

Lina Kaasalainen

0280-18973

lina.kaasalainen@vduf.se

Lina arbetar som lärare på Hotell- och turismprogrammet. Mentor för RLL17-19, HTL17, HTL19 och IMVHT19.


L

Britta Lindholm Sethsson

0280-18974

britta.lindholm-sethsson@vduf.se

Britta arbetar som lärare i matematik på IM-programmet. Mentor för IMIND.


Johan Lisra

0280-18975

johan.lisra@vduf.se

Johan arbetar som lärare i matematik och fysik och är även ansvarig för schemaläggningen.

Cecilia "Cissi" Larsson

0280-184 31

cecilia.larsson@vduf.se

Cissi arbetar som bild- och designlärare.

M

Kristina "Knyttet" Magnér

0280-18976

kristina.magner@vduf.se

Knyttet arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare samt som lärare i svenska.


Mikael Martens

0280-18977

mikael.martens@vduf.se

Mikael är lärare på Elprogrammet. Mentor för EE18.

Anna Martinsson

0280-18978

anna.martinsson@vduf.se

Anna arbetar som lärare i svenska samt film- och TV-kunskap. Mentor för ALP18.


Bente Mellquist Danielson

0280-18979

bente.danielson@vduf.se

Bente arbetar som lärare i historia. Mentor för SA19.

N

Peter Nilimaa

0280-18980

peter.nilimaa@vduf.se

Peter arbetar som lärare i idrott och engelska.O

Rose-Marie Olsson

0280-18983

rose-marie.olsson@vduf.se

"Rossi" arbetar som lärare i engelska på IM-programmet samt i spanska på gymnasiet. Mentor för IMSPR3.

P

Kim Paunia

0280-18984

kim.paunia@vduf.se

Kim arbetar som lärare i svenska och engelska. Mentor för ALP17.


Martin Perjos

martin.perjos@vduf.se

Martin arbetar som lärare i spanska och franska.

Stefan Persson

0280-18985

stefan.persson@vduf.se

Stefan arbetar som lärare på elprogrammet. Mentor för EE17 och EE19.


Ulrica Peterson

0280-18986

ulrica.peterson@vduf.se

Ulrica arbetar som lärare i engelska. Mentor för NA17 och TET17.

R

Jens-Martin Reitan

jens-martin.reitan@vduf.se

Jens-Martin arbetar som lärare i samhällskunskap. Tjänstledig ht-19.


Ulrika Runesson

ulrika.runesson@vduf.se

Ulrika arbetar som lärare i tyska.


Maria Rosén

0280-18989

maria.rosen@vduf.se

Maria arbetar som lärare på Handels- och administrationsprogrammet. Mentor för HA17 och IMPROHA17.

S

Marcus Silver

0280-18991

marcus.silver@vduf.se

Markus arbetar som programansvarig och lärare på byggprogrammet. Mentor för BA17 och BA19.

T

Emelie Torsmats

0280-18995

emelie.torsmats@vduf.se

Emelie arbetar som lärare i svenska och historia. Mentor för EK17.


W

Lars Westerlund

0280-18996

lars.westerlund@vduf.se

Lars arbetar som lärare i företagsekonomi och privatjuridik.