Elevhälsa

Helena Hurtig

Logoped

010-1219841

helena.hurtig@vduf.se


Cecilia Nylin

Specialpedagog

010-1219812

cissi.nylin@vduf.se


Sören Svensgaard

Kurator

010-1219712

soren.svensgaard@vduf.se


Malin Ymell

Kurator (idrottsprogrammen)

010-1219828

malin.ymell@vduf.se


Britt-Marie Stafås

Skolsköterska

010-1219711

britt-marie.stafas@vduf.se


Studie- och yrkesvägledarna och rektorerna ingår också i elevhälsoteamet.