Introduktions-programmen

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Vid frågor kontakta studievägledaren.