Introduktions-programmen

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. av någon anledning inte är behörig till gymnasieskolan. På introduktionsprogrammen kan du läsa in behörigheten samtidigt som du kan läsa kurser från ett nationellt gymnasieprogram och på så sätt förbereda dig för studier på gymnasieskolan. Tillsammans med dig diskuterar vi fram ett upplägg som passar dig bäst.

Vid frågor kontakta studievägledaren.