Välkommen till Lärcentrum Vansbro

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. I Vansbro kommun organiseras all vuxenutbildning under Lärcentrum.

Susanne-sommar2018.MOV

Lärcentrum Vansbro arbetar med vuxnas lärande, det livslånga lärandet och kompetensutveckling som är till nytta för såväl individen som näringslivet och kommunens verksamhet och utveckling.

Lärcentrum Vansbro är en:

  • Mötesplats för vuxna och vuxnas lärande
  • Motor för lärande och kompetensutveckling
  • Mäklare av utbildningar och kompetensutveckling för både näringslivet och kommunen

Lärcentrum Vansbros verksamhetsområden:

  • Vuxenutbildning – grundvux, gymnasievux, sfi och särvux
  • Uppdragsmäkling – kompetensutveckling för kommunen och näringslivet
  • YH – utbildningar
  • Vansbro Järnvägsskola
  • Högskolan

Lärcentrum Vansbro deltar i kompetensutveckling tillsammans med DalaWux!