MĀKSLAS SKOLA

STUNDU SARAKSTS 2019./2020.m.g. 1.semestrim

Operatīvās mācību priekšmetu izmaiņas: STUNDU IZMAIŅAS uz 29.11. (PIEKTDIENU): 3.a klasei uz Kompozīciju jānāk plkst.18.30 uz 5. un 6.stundu, nevis 1. un 2.


Uz 02.12. (PIRMDIENU): 4.b notiks Arhitektūras pamati no plkst.15.30 līdz 17.40, bet nenotiks 6.12. (PIEKTDIEN);

Uz 5.12. (CETURTDIENU): 5.a un 5.b klasēm plkst.15.30 jābūt pie Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas – izstāžu apmeklējumi kopā ar skolotāju Indru (Mākslas valodas pamati). Sākumā pievienosies arī skolotāja Ilze, pēc tam skolotāja Dace. Tāpēc 5.a klasei šajā dienā nenotiks Zīmēšana un 5.b nenotiks Gleznošana;


Uz 9.12. (PIRMDIENU): 4.c notiks Arhitektūras pamati no plkst.15.30 līdz 17.40, jo nenotiks 10.12.


Pārējās stundas bez izmaiņām, pēc esošā stundu saraksta.

Operatīvās izmaiņas tiek aktualizētas līdz kārtējās dienas plkst. 13:00


IZSTĀDES "VIRSMA. KLĀTBŪTNE" ATKLĀŠANA

Foto: Uģis Brālēns

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"VIRSMA. KLĀTBŪTNE" SVĒTDIENA ŪDENSTORNĪ

Foto: Gita Dukure

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA"


  • Ievirzes 1. līdz 7.klase (programmas kods 20V 211 00 1). Programmu apgūst paralēli pamatizglītībai. Mācību ilgums septiņi gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30 (pēc stundām sākumskolā vai pamatskolā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi;
  • Ievirzes vidusskolas 1.-3.klase (programmas kods 30V 2110). Ar 2016.gada 1.septembri Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu jauniešiem, kuri vidējo izglītību apgūst kādā no vidusskolām/ ģimnāzijām vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, no plkst.15.30 (pēc stundām vidusskolā, ģimnāzijā, tehnikumā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Mācību ilgums trīs gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Maksa mēnesī noteikta 14.20 euro.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

LĀSMA LOPATKO

māca Foto pamatus, Veidošanu, Animāciju, Darbs materiālā un Darbs materiālā – Foto pamatus

ILZE ĒRGLE-VANAGA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Zīmēšanu un Dizaina pamatus

DACE BRIZAUSKA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Kompozīciju un Darbs materiālā

LAILA BENTA

māca Zīmēšanu/ Gleznošanu

INESE ANDERSONE

māca Keramiku un Veidošanu

DACE ARĀJA

māca Gleznošanu un kompozīciju

KRISTA JŪLIJA KREIŠMANE

māca Kompozīciju, Darbs materiālā – Datorgrafiku un Darbs materiālā

DIĀNA KOKOREVIČA

māca Zīmēšanu un gleznošanas pamatus

SILVIJA MELNŪDRE

māca Zīmēšanu, Kompozīciju un Zīmēšanas un gleznošanas pamatus

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Darbs materiālā – Porcelānu un Darbs materiālā – Grafikas pamatus

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Dizaina pamatus un kompozīciju/ Datorgrafiku

INDRA CĀLĪTE

māca Mākslas valodas pamatus un Gleznošanu

VELTA RONE

māca Gleznošanu un Kompozīciju

MADARA BULA

māca Arhitektūras pamatus

OSKARS ROZENBLATS

māca Darbs materiālā – Metālu

KLAŠU AUDZINĀTĀJAS

1.klases – Inese Mētriņa;

2.klases – Lāsma Lopatko;

3.klases – Dace Brizauska;

4.klases – Ilze Ērgle-Vanaga;

5.klases – Dace Arāja;

6.klases – Inese Andersone;

7.klases – Silvija Melnūdre.

UZŅEMŠANA PROGRAMMU KLASĒS


  • 1.klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē);
  • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās).


Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);
  • Medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • Izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Foto 2 gb. 3 x 4cm.

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372