WAT IS PITSTOP?

Vanuit VZW CLB aan de Leie ontstond het project Pitstop. Dit project is tot stand gekomen in nasleep van de coronacrisis. De coronacrisis vroeg en vraagt veel flexibiliteit en veerkracht van kinderen en jongeren en dit heeft een grote impact op het welbevinden. We stelden vast dat het aantal hulpvragen rond eenzaamheid, angst, depressieve gevoelens, onzekerheden, ... is toegenomen. Hierop wil Pitstop dan ook ten volle inzetten en de kinderen/jongeren opnieuw veerkrachtiger maken in deze moeilijke tijden.

HOE GAAN WE TE WERK?

Via een kortdurend begeleidingstraject staan we met het kind/de jongere stil bij de moeilijkheden die ervaren worden. Samen denken we na over de mogelijkheden die er zijn om hierrond aan de slag te gaan. Deze begeleiding is bovendien volledig gratis. De sessies kunnen doorgaan in één van de centra van het CLB (Waregem, Kortrijk of Menen), in de school, thuis of zelfs online.

HOE AANMELDEN?

Je kan contact opnemen met de CLB-contactpersoon van je school of via het algemeen nummer van je CLB.
Na aanmelding bekijkt het CLB-team of een begeleiding binnen Pitstop opgestart kan worden of eerder een ander traject meer passend is.
De contactgegevens per CLB vind je hieronder.

CONTACTGEGEVENS PER REGIO

Regio Waregem - CLB Weimeersen:
056 60 23 93
info@vclbweimeersen.be
https://www.vclbweimeersen.be


Regio Kortrijk - CLB Groeninge:
056 24 97 00
info@vclbgroeninge.be
https://www.vclbgroeninge.be


Regio Menen - CLB Leieland:
056 23 72 50
info@clbleieland.be
https://www.clbleieland.be

WIE ZIJN WIJ?


Lara

Laura

Lotte

Luna

Laura