inspecties openbare ruimte


‘Goed Beschouwd Inspecties’ draagt bij

aan betrouwbaar beheer van en de juiste

beeld data-informatie over de staat van

openbare ruimtes in het algemeen.


Toetsing geschied volgens kwaliteitsnormen

van de opdrachtgever en/of het CROW en INBOR.


inventarisatie


Weet u precies waar het straatmeubilair zich bevindt binnen de gemeente, en in welke technische staat het verkeert? Welk type bank het betreft of welke afvalbak er in het areaal staat.

Misschien is het beschadigd door vandalisme, is dringend onderhoud nodig of is er een nieuwbouwwijk gebouwd waardoor de kapitaalgoederen nog niet in beeld zijn gebracht.

schade aan assets


Daarnaast kunnen we bruggen, waterwegen, tunnels en verkeersborden in beeld brengen om graffiti en andere fysieke schade op beeld vast te leggen en te koppelen aan exacte GPS coördinaten.


registratie


Vanaf 2020 moeten al deze elementen volledig in de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zijn geregistreerd. Een correcte inventarisatie is dus van groot belang, we nemen die taak graag voor u uit handen zodat u beschikt over de juiste actuele informatie.

beheer en onderhoud


Beheer en onderhoud in de openbare ruimte start bij een goede visuele monitoring van de situatie ter plaatse.

‘Goed Beschouwd Inspecties’ voert visuele inspecties uit met standaard fotografie/video en 360° panoramafotografie en

-video, een onmisbaar, zeer modern en efficiënt data-instrument voor het in kaart brengen van de openbare ruimte.


360 graden


Wij zijn in staat,om u als beheerder, interactieve kaarten met 2d en 360° beelden te presenteren waardoor deze gebieden nauwkeurig in beeld komen.


Deze beelden kunnen worden bekeken op smartphone, PC, laptop, tablet en VR-bril


systeem


Als aanvulling op de beelden leggen wij onze inventarisatierapportages vast in elk gewenst beheersysteem, dat kan zijn in Gisib of andere systemen waar u gebruik van maakt. De frequentie van deze moderne inspecties wordt in overleg met de beheerder gepland.


Na gedegen overleg leveren wij de gewenste interactieve kaarten op maat af.
onze multifunctionele en interactieve kaarten


techniek


De beeldinspecties worden vastgelegd op interactieve kaarten en plattegronden.

Alles in één overzicht. Diverse iconen openen de 2D en 360 graden beelden van de inspecties. Tegelijkertijd kunnen er rapporten geopend worden en kunnen de nauwkeurige locaties vastgesteld door GPS- en GLONASS satellieten worden afgelezen. Deze kaarten kunnen op PC-schermen, laptops, telefoons en tablets bekeken en bedient worden.


toepassingen


De grootte van een gescande regio op de interactieve kaart wordt in overleg met u bepaalt.

Deze kaarten brengen u vervolgens razendsnel op een locatie en laten daar met één klik de beeldinspecties met coördinaten en rapportage zien. Makkelijk te bedienen filters geven u snel en efficiënt de benodigde informatie per item of groep van items.opslag, back-up en toegang


Van onze zijde wordt van de data achter de kaarten een drievoudige back-up gemaakt, één op het interactieve platform zelf, twee via separate cloudservices. Daarnaast worden spreadsheets met data en foto-/videomateriaal ook nog dubbel opgeslagen. Verder kunt u vrijuit spreadsheets met alle data en filterfuncties en al het beeldmateriaal op uw eigen servers downloaden. U krijgt een unieke link per kaart om toegang te krijgen. Voor de veiligheid kunt u in voorkomende gevallen zelf een vernieuwde link aanvragen.
Schademeldingen openbare ruimte