sKehity keskustellen

Utvecklas genom diskussion

Tämä sivusto on luotu Vaasan kristillisen koulun (VaKri) kerryttämän 3D - osaamisen jakamisen välineeksi. Tavoiteryhmänä on Vaasan seutu. Sivustolla on materiaalia, joka auttaa ja tukee 3D-mallintamisen aloittamisen. Materiaali on tuotettu Opetushallituksen rahoittaman Kehity keskustellen hankkeen avulla.

Hemsidan är skapad för att delge den kunskap vi fått inom Vaasan kristillinen koulu när vi jobbat med 3D - planering och printning. Vi har skapat en guide för att komma igång med 3D-planering. Materialet är gjord med hjälp av understöd av Utbildningsstyrelsen. Projektet som finnaniserats heter Kehity keskustellen - Utvecklas genom diskussion.

Koulun rehtori Henri esittelee 3D tulostinta ja tulostettua tuotetta

Suunnittele ja toteuta!

Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännön tekemisen kautta oppilaan kykyjä yhdessä tekemiseen, keskustelemiseen ja vuorovaikutus-taitojen käyttöä. 3D tulostuksessa ideat hahmotellaan ensin paperille, jossa sitten kehittelemistä jatketaan 3D ohjelmalla. Sen lisäksi, että koko prosessi haastaa ajattelemaan, ja laittamaan ajatuksia ja ideoita käytäntöön, rohkaisee se myös oppilasta tarttumaan suunnitelmista - toteuttamiseen. Onnistuneet työt vahvistavat lisäksi itseluottamusta, itsetuntoa, ja ryhmätyöskentely sosiaalisia taitoja. Tulevaisuudessa 3D tulostus on varmasti hyödyllinen taito, joka avaa myös ovia moniin uusiin työtehtäviin.

Opitaan tekemällä, kehitytään olemalla!