Praktyki

Studia Podyplomowe

dr Magdalena Junkieles- kierownik zespołu

dr Piotr Sokołowski - opiekun praktyk opiekuńczo - wychowawczych na studiach podyplomowych

w specjalności nauczycielskiej

dr Magdalena Junkieles - opiekun praktyk dydaktycznych na studiach podyplomowych

w specjalności nauczycielskiej

mgr Anna Walewska - opiekun praktyk dydaktycznych na studiach podyplomowych dla nauczycieli

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W UKKNJA 2017/2018

STUDIA PODYPLOMOWE W SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I SEMESTR

I semestr - 30 godz. - praktyki opiekuńczo - wychowawcze - zaliczenie na ocenę (zalicza Opiekun praktyk, dr Piotr Sokołowski, piotrs@lm.pl na podstawie Dziennika praktyk,Portfolio oraz Potwierdzenia odbytych praktyk.)

REGULAMIN PRAKTYK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dziennik praktyk z wzorem wypełniania

Karta zadań A

Karta zadań B1

Karta zadań B2

Zgoda/deklaracja/potwierdzenie (wydrukować obustronnie na 1 kartce)

Informator dla mentora (wydrukować obustronnie na 1 kartce)

Deklaracje RODO [pobierz 1] [pobierz 2]

STUDIA PODYPLOMOWE W SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

II i III SEMESTR

II i III semestr - 120 godz. (po 60h w każdym semestrze) - praktyki dydaktyczne - zaliczenie na ocenę (zalicza opiekun praktyk, dr Magdalena Junkieles, m.junkieles@uw.edu.pl, po II i III semestrze na podstawie: Dziennika praktyk, Teaching portfolio, Karty oceny praktykanta oraz Potwierdzenia odbytych praktyk.)

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dydaktycznych - Załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk w UKKNJASTUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU: PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

II i III SEMESTR

II i III semestr - 60 godz. - praktyki dydaktyczne - zaliczenie na ocenę (zalicza opiekun praktyk, mgr Anna Walewska, anna.walewska@uw.edu.pl, po III semestrze na podstawie: Dziennika praktyk, Teaching portfolio, Karty oceny praktykanta oraz Potwierdzenia odbytych praktyk.)

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dydaktycznych - załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk w UKKNJA


###

DOKUMENTY DO POBRANIA (dla obu specjalności):

Zgoda/deklaracja/potwierdzenie

Informator dla mentora

Karta oceny praktykanta

Karta obserwacji

Lesson plan

Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie zatrudnienia

Dziennik praktyk z wzorem wypełniania